Position: Wisdombog > Claus Collin >

Forskellen mellem MG og MCG

e vilkår mg og mcg er begge forkortelser for små enheder af målinger i det metriske system. Udtrykket mg står for måling af milligram, mens mcg står for mikrogram. Begge enheder anvendes til at måle et objekts masse og at angive et objekts vægt.
med henvisning til andre måleenheder, en mcg er lig med. 001 mg. det indebærer, at mikrogram er mindre sammenlignet med en milligram. forhold til et gram, er en mikrogram 1/1000000 mindre. mikrogram er en af de mindste enheder og anvendes ofte i mikrobiologiske tests specifikt i målingerne for antibiotika, såsom penicillin, oxacillin og andre. En mikrogram udtrykkes som (i ¼ g) i brug.
På den anden side milligram er den lange form af det afkortede mg. En mg svarer til 1000 mikrogram. Dette betyder at milligram er 1000 gange større end en mikrogram. også en milligram er 1/1000 mindre end en gram. milligram er den mere hyppigt anvendte måleenhed på grund af sin større størrelse. Det er også den måleenhed, der anvendes i mærkningen af fødevarer i angiver fordelingen mængden af vitaminer og mineraler og andre næringsstoffer værdier i et fødevareprodukt.

milligram og mikrogram kan konverteres i flæng. at konvertere et mikrogram til et milligram, skal værdien af mikrogram deles med 1. 000. For at gøre den omvendte proces, bør milligram ganges med 1. 000 at få mikrogram. Omregning mellem to enheder er nemmere i det metriske system, hvor både milligram og mikrogram tilhører, fordi systemet er baseret beføjelser ti. både standard måleenheder er meget vigtigt især i farmaceutisk eller narkotika doseringer Hver dosisenhed kan bidrage til mængden og styrken af lægemidlet. En patient kan lide af narkotika underdosering eller overdosering, hvis mængden af doseringen af recept eller over-the -counter medicin er forkert eller fejlfortolket. Det samme gælder, når en person tager kosttilskud eller andre former for medicin. En korrekt forståelse af doseringen krav kan hjælpe med at forhindre medicineringsfejl og uønskede bivirkninger
det er også bruges i videnskabelige forsøg, når der er behov for præcise og minut målinger for aktiviteten som.. enheder af målinger, bliver det ofte brugt til at citere målinger i den videnskabelige litteratur.
værktøjer til at måle mikrogram og milligram er mikrogram mellemværender og milligram balancer hhv. Disse instrumenter er meget nyttige i at yde den nøjagtige vægt og beløb for en specifik og særlig aktivitet. Et videnskabeligt laboratorium eller en farmaceutisk l lab har normalt disse instrumenter til at få umiddelbare, men præcise målinger af et bestemt stof vægt enten i milligram eller mikrogram. de fleste modeller af disse milligram og mikrogram balancer er konstrueret til at give præcise mængder af stoffer.

Resumé :.
1 Begge enheder anvender gram som grundlag for måling og hører til det metriske system Deres vigtigste forskel er præfiks før Gram mikro præfikset angiver.. en mindre værdi, mens den mili præfikset betegner en større værdi.
2. både milligram og mikrogram er standard måleenhed for mindre mængder. de anvendes ofte i måling medikamentdoser samt som prøver i en videnskabelig eksperiment.

3. En mikrogram er mindre end en milligram. De milligram ofte almindeligt anvendte måleenhed på grund af sin større størrelse.
4. at konvertere begge enheder til hinanden, enten multiplikation eller division med 1000 er påkrævet. at konvertere milligram til mikrogram, er multiplikation anvendes. division proces bruges til at konvertere fra en mikrogramvægt til et milligram.
5. forkortelsen symbol for mcg ( Î ¼ g) foreslås ændret, siden en håndskrevet udtryk kan føre til fejlfortolkninger. fejlfortolkning af skiltet kan lede til 1. 000 enheder underdosering eller overdosering af medikamentet.
----------------------------------
Relaterede artikler:
----------------------------------